Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: Γκριζιαλιέμαι

Γκριζιαλιέμαι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

Γκρινιάζω