Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: Αμψιούκα

Αμψιούκα

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

Ανιψιός