Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: άγανο

άγανο

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

ξερό στάχυ