Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ακσιάλι

ακσιάλι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

μακρύ λεπτό ξύλο