Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζαμπνόκια

ζαμπνόκια

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

βρωμιά πρασινωπή μέσα σε νερά