Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: διάργους

διάργους

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

χέρσο μεταξύ χωραφιών