Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: δερμάτι

δερμάτι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

ασκός από δέρμα για ξινόγαλο