Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκέσα

γκέσα

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

μουλάρι καφετί