Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γιαρμάς

γιαρμάς

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

ώριμο ροδάκινο