Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζικλιάρς

ζικλιάρς

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ζητιάνος

Επεξήγηση

Αυτός που ζητάει επίμονα και μοιρολατρικά