Διάλεκτος: Χιώτικα - Λέξη: Ξεχαλικώ

Ξεχαλικώ

Διάλεκτος: Χιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Χίος

Επεξήγηση

Χανω τον έλεγχο, δεν ξέρω τι μου γίνεται