Διάλεκτος: Χιώτικα

Χιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου

Τόπος που μιλείται: Χίος