Διάλεκτος: Χιώτικα - Λέξη: Κουβάκοι

Κουβάκοι

Διάλεκτος: Χιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Χίος

Μετάφραση

Βατράχια