Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: πεσκίρ

πεσκίρ

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

πετσέτα