Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: ουκλαή (η)

ουκλαή (η)

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

πλάστης

Επεξήγηση

Ξύλινη μακριά βέργα για το άνοιγμα των φύλλων πίτας