Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζμπώξκτουν

ζμπώξκτουν

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

σπρώξε τον