Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: βιλάζου

βιλάζου

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

πονώ

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

βίλαξει στου κλάμα

έκλεγε πολύ από πόνο