Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: απκοιμθήκαμι

απκοιμθήκαμι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

αποκοιμηθήκαμε