Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: απκοιμήθκαν

απκοιμήθκαν

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

αποκοιμηθήκαμε