Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: δασκαλούλια.

δασκαλούλια.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

μαθητές