Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ι-ούια

ι-ούια

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

κοίτα τι κάνει [καταφατικά], όχι [αρνητικά]