Διάλεκτος: Αδαμιώτικα - Λέξη: λόγαρους

λόγαρους

Διάλεκτος: Αδαμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Αδάμ Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

αράχνη