Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: Αλουνάρς.

Αλουνάρς.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

Ιούνιος