Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αφουγκράσκι

αφουγκράσκι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

αφουγκράστηκε