Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αφουγκράζουμι

αφουγκράζουμι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

αφουγκράζομαι