Διάλεκτος: Αδαμιώτικα - Λέξη: κουτσ`κίλα

κουτσ`κίλα

Διάλεκτος: Αδαμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Αδάμ Θεσσαλονίκης

Επεξήγηση

τσαλίμι, χτύπημα ποδιού στο χορό