Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αγριουκουρόμπλου

αγριουκουρόμπλου

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

άγριο κορόμηλο