Διάλεκτος: Αδαμιώτικα - Λέξη: κουτσιούπ`

κουτσιούπ`

Διάλεκτος: Αδαμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Αδάμ Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

κοντό ξύλο