Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζνάριι

ζνάριι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ζονάρι

Επεξήγηση

ζώνη