Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζώνουμι

ζώνουμι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

φορτώνομαι