Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: απικώ

απικώ

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

μαντέυω

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

σάν απκάς κι δεν απκάς πόσα είναι τούτα ιαςςςς;

σαν μαντεύεις και δεν μαντεύεις πόσα είναι τα κρυμμένα;