Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: άφκιμι.

άφκιμι.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

άφησέ με