Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: δουκιούμι.

δουκιούμι.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

θυμούμαι