Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: βρουμουκόπσαν

βρουμουκόπσαν

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

μύρισαν άσχημα