Διάλεκτος: Σαμοθρακίτικα - Λέξη: πααστουλιάζου

πααστουλιάζου

Διάλεκτος: Σαμοθρακίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

παρακολουθώ

Επεξήγηση

παρατηρώ με μεγάλη προσοχή