Διάλεκτος: Σαμοθρακίτικα

Σαμοθρακίτικα

Ευρύτερη περιοχή: Θράκη

Τόπος που μιλείται: