Διάλεκτος: Μαστόρικα - Λέξη: γκουρμπέτσις

γκουρμπέτσις

Διάλεκτος: Μαστόρικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ήπειρος,Θεσσαλία

Επεξήγηση

πιπεριές