Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: έζαφνι

έζαφνι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

`επινε