Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζάφνου

ζάφνου

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

πίνω