Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: Βασάθκα

Βασάθκα

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

τοπωνύμιο