Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αμπδώ.

αμπδώ.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

πηδώ