Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κελπέτι

κελπέτι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

τανάλια

Επεξήγηση

Τουρκ. kelpedin.