Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γουμαρουντάμαρου.

γουμαρουντάμαρου.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

καταγωγή από σόι ανάποδο