Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζάβουσαν

ζάβουσαν

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

στράβωσαν

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

τι ζαβώνς τώρα

τι χαλάς τη σειρά