Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζαβός.

ζαβός.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

στραβός