Διάλεκτος: Αδαμιώτικα - Λέξη: σκνιάρ`κο

σκνιάρ`κο

Διάλεκτος: Αδαμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Αδάμ Θεσσαλονίκης

Επεξήγηση

Λεπτός, κατηφής, σε άσχημη κατάσταση