Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γιουφύριι

γιουφύριι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

γεφύρι