Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκαβουμένους

γκαβουμένους

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

τυφλωμένος