Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ανταριασμένους

ανταριασμένους

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

θυμωμένος,στεναχωρημένος