Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αντάρα.

αντάρα.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ομίχλη.